BREMSERENS PLUS SPRAY, 500 ML

Varenummer (SKU): 89010810 Kategori:

55,00 kr.

BREMSERENS PLUS SPRAY, 500 ML..

2 på lagerBeskrivelse

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 089010810 – Bremserens Plus Spray, 500 ml Udgave 1.0 Revisionsdato 13.06.2014 Dato for sidste punkt: – Dato for sidste punkt: 13.06.2014 Trykdato 15.06.2014 DK / DA 1 / 18 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Bremserens Plus Spray, 500 ml Produkt kode : 089010810 SDS-Identcode : 10046120 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse: mail@wuerth.dk Telefon : +45 7932 3232 Telefax : +45 7556

Yderligere information

Vægt 1 kg